ELEN DENUNCIA A L'ONU ELS ABUSOS LINGÜÍSTICS

COMUNICAT D’ELEN PER A DENUNCIAR ELS ATACS CONTRA PARLANTS DE LLENGÜES-COOFICIALS A ESPANYA, MITJANÇANT UN INFORME A L’ONU
La Xarxa Europea per la Igualtat Lingüística (ELEN) ha emès un informe condemnatori per a la Revisió Periòdica de les Nacions Unides, sobre la discriminació i els atacs contra parlants de llengües cooficials a l’estat espanyol.
L’Informe detalla casos reals d’atacs i discriminació contra els parlants de català, euskera i gallec en el període 2007-2013.
Una delegació de representants d’ELEN serà present a la 21a sessió de l’UPR, dijous 21 de gener, en què respecte dels drets humans a l’Estat espanyol, serà revisada pel Regne Unit, Sierra Leone i Macedònia.
La delegació estarà encapçalada pels Vicepresidents d’ELEN, el Dr. Ferran Suay (Acció Cultural del País Valencià), el Sr. Marcos Maceira (a Taula pola Normalització Lingüística, Galícia), la Sra. Rosa de les Neus Marco (Plataforma per la Llengua, Catalunya), i els Srs. Francesc Felipe, Jaume Mestre i Juan Badenas (Escola Valenciana). L’esdeveniment serà filmat per Aurelio Lopes de la Televisió de Galícia.
L’organització membre d’ELEN, Plataforma per la Llengua, ha informat(https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/121/the-catalan-case-linguistic-discrimination-in-europe) sobre més de 40 casos de discriminació lingüística greu en els territoris de parla catalana, entre 2007 i 2013. Els casos reportats no són més que una part de la totalitat de la discriminació que es produeix realment, ja que en moltes ocasions, les víctimes d’aquests abusos il·legals mai no ho denuncien, i la informació tampoc no arriba a les ONG o als mitjans de comunicació.
Més del 80% dels abusos i discriminacions es van produir en institucions que depenen directament de l’administració espanyola. Això és especialment greu, ja que el govern espanyol és en última instància responsable de fer complir les lleis estatals, els estatuts d’autonomia i les convencions internacionals subscrits i ratificats per Espanya, que prohibeixen explícitament la discriminació per raó de la llengua.
Els fets demostren que els ciutadans de parla catalana estan en una posició extremadament vulnerable, ja que no poden anar més enllà de denunciar els abusos que pateixen, a les mateixes institucions que els estan practicant.
En els tribunals, que s’han de presentar com a garants dels drets humans, la situació és especialment greu. Per exemple, un jutge va retirar la custòdia d’una filla al pare, al·legant que li parlava en català per separar-la de la mare (cas 34).
L’informe arriba a la conclusió que les autoritats espanyoles “encoratgen o almenys toleren obertament actituds supremacistes entre els funcionaris i altres i agents públics.”
D’altra banda, tenint en compte la gran quantitat de proves detallades en moltes àrees diferents, resulta clara la conclusió que “la discriminació contra les llengües autòctones no castellanes és sistèmica dins de l’estat espanyol, i que aquesta discriminació s’ha institucionalitzat.”
L’informe d’ELEN deixa ben clar que “l’aspiració d’obtenir justícia a través dels tribunals nacionals (hostils) s’ha esgotat, i que això justifica l’apel·lació davant el Tribunal de Drets Humans i el Tribunal de Justícia i, possiblement, el de l’Haia.”
L’acte es podrà veure en directe a través de la televisió de l’ONU http://webtv.un.org/ començant a les 9 am el dijous 21.
La Xarxa Europea per la Igualtat Lingüística (ELEN) es va constituir el 2011 per treballar en la protecció i promoció de les minories regional d’Europa i les llengües en situació de minorització. Fins ara, ELEN representa 44 llengües en els 21 Estats europeus.
Per a més informació podeu contactar amb 
Ferran Suay  (Responsable de Política Lingüística d’ACPV; Vicepresident d’ELEN, ferran@suay.cat)
Davyth Hicks (ELEN Secretary-General, davyth.hicks@eurolang.net)

Deixa un comentari