Benvinguda / Welcome

 

 

Aquest blog se centra en temes polítics, tractats de del punt de vista de la neurociència cognitiva. 

Les entrades que es publicaran ací, pretenen estimular la reflexió i el debat sobre els temes tractats, des d’una perspectiva científica. S’accepten -per tant- comentaris. Tota mena de divergències, desacords o refutacions de les opinions expressades per l’autor seran benvingudes, sempre que es mantinguen dins de les normes bàsiques d’educaciórespecte. Les entrades es publicaran en anglés o en català. Els enllaços recomanats podran estar escrits també en altres idiomes.

 

This blog will cover topics related to politics from a cognitive neuroscience perspective.

The posts to be published here are intended to arise reflection and debate on the addressed issues, from a scientific point of view. Therefore, comments will be welcome. All kind of differences, disagreements or refutations of the author’s expressed opinion will be gladly accepted, provided that they adhere to basic education and respect standards. Posts will be published either in English or in Catalan language. Recommended links might as well be written in other languages.

Deixa un comentari